O nás

                                                                   Na stránke sa pracuje. Informácie nie sú úplné. Ďakujeme za trpezlivosť.

                                                  Prijímame nových klientov                         

                                    Chceš patriť aj Ty do nášho nového kolektívu?      

           Možno si TY práve tým jedinečným článkom, ktorý chýba do nášho celku, či už ako klietka, či klient alebo ako nový kolega, či kolegyňa.  

                   Tel. kontakt : 0911 636 848                              stacionar@dolnastreda.sk

                 Nový Denný stacionár svätej Rity pre ľudí so zdravotným postihnutím bol otvorený 02.01.2024.

                  V stacionári poskytujeme ambulantnú formu sociálnych služieb v pracovných dňoch v čase od 7:30 – 15:30 hod.

Naše priestory sú veľkorysé

Novozrekonštruované priestory "starej fary" v Dolnej Strede s rozšírenou novostavbou nám ponúkajú veľkorysé priestory, kde môžeme spolu tráviť čas v herni, v spoločenskej miestnosti, v miestnosti pre voľnočasové aktivity, v miestnosti Snoezelen. Veľká jedáleň nám je k dispozícii tiež k realizácii a posilňovaniu zameranej nielen na rozvoj jemnej motoriky, ale aj na skupinové, či kultúrne aktivity. V našom stacionári je pre Vás pripravený priestor na spontánne objavovanie a získavanie nových skúseností a zážitkov. Máme širokú škálu interaktívnych terapeutických pomôcok, ktoré boli navrhnuté špeciálnym pedagógom. Miestnosť Snoezelen ponúka úžasné možnosti pre senzorickú a motorickú stimuláciu. Stacionár sa nachádza v blízkosti Váhu, kde s klientmi trávime čas na prechádzkach, veľké futbalové ihrisko nám dáva možnosť športového vyžitia. V blízkosti stacionára je nové multifunkčné ihrisko. Čaká nás tiež príprava a zhotovenie altánku na posedenie. Máme k dispozícii veľký dvor pre športové aktivity. Tu môžeme postupne uplatňovať kreativitu našich klientov a zamestnancov.

Ponúkame pár zaujímavostí, ako sme trávili spoločný čas počas prvého polroka.

Náš prvý karneval

Máme za sebou prvý karneval, s možnosťou posedenia s rodičmi. Naši klienti boli prezlečení v maskách, ktoré si vyrobili s našimi šikovnými opatrovateľkami. Na príprave sa podieľali naši klienti počas celého týždňa. Príprava masiek bola v rámci podpory klienta zameraná na rozvoj jemnej motoriky. Pri prípravách sme prežili čas radosti a veselosti, pričom sme si precvičili pamäťové schopnosti. V rámci príprav sme spomínali na obdobie detstva, prípravu karnevalu v detskom a v školskom období. Náš personál spolu s klientmi pripravovali herňu v našom stacionári, pripravovali výzdoby, zdobili interiér stacionára aby bolo na deň karnevalu všetko pripravené. Každý z nášho personálu prispel prekvapením v podobe sladkých koláčikov, či občerstvenia. Mysleli sme na všetky individuálne potreby našich klientov, na ich zdravotné obmedzenia sme pripavili občerstvenie aj pre bezlepkovú diétu. Všetci sa cítili príjemne, prijatí pri napĺňaní ich individuálnych potrieb. S nadšením prijali pozvanie aj rodičia našich klientov. Prekvapili nás svojimi dobrôtkami, koláčikmi, nádhernými perníkmi smailíkov a mnohými ďalšími pozornosťami. V závere karnevalu náš personál pripravil pre našich klientov súťaž s vyhodnotením masiek a udelením medaily. Klienti sa potešili aj sladkej odmene. Na každého čakalo prekvapenie v podobe malého darčeka, ktorý sme pripravovali na mieru pre každého klienta. S očakávaním, radosťou a nadšením prežívali tento čas, ktorý sme mohli spolu prežiť. Našou odmenou boli radosť, úsmev a spokojnosť na tvárach nielen našich klientov ale aj ich rodičov. Mamičky našich klientov neskrývali radosť, ktorá sa zaleskla aj v ich očiach v malej slzičke. Prežili sme pekný deň v príjemnej atmosfére, na ktorú sme spomínali pri ďalších spoločných aktivitách.


Stretnutie k príležitosti MDŽ

Prípravy k sviatku MDŽ prebiehali v príjemnej atmosfére. Klienti nášho denného stacionára svätej Rity pripravovali v rámci skupinovej aktivity darčeky a pozdravy pre svoje mamičky. Samozrejmosťou bolo pripraviť prekvapenie aj pre naše klientky, ktoré dostali darček od nášho personálu. Mamičky našich klientov dostali od svojich detí k tomuto sviatku kvetinku ako prekvapenie. Rovnako boli pripravené aj krásne darčeky, ktoré boli vytvorené za pomoci našich šikovných opatrovateliek. Radosť našich klientov pri odovzdávaní darčekov bola úprimná. Ich čisté a vďačné srdiečka sa odzrkadľovali v ich očkách plných nadšenia.


Narodeninové posedenia

Pripravujeme tiež narodeninové "party" pre našich oslávencov. Veľmi sa teším, že celý náš personál sa zapája do príprav keď pripravujeme darčeky a prekvapenia pre našich oslávencov. Veľkým prekvapením pre každého klienta nášho denného stacionára svätej Rity sú básničky "na mieru". Šikovnosť, vnímavé srdce a šikovné ručičky našej kolegynky pripravia vždy pekné prekvapenie k narodeninám a meninám vo forme básničky, v ktorej sú vyzdvihnuté prednosti, charakteristiky záujmy oslávenca. Básnička ako darček poteší našich klientov ale aj rodičov. Do spoločného rodinného albumu tak môže pribudnúť niečo nové, čo je charakteristické pre náš denný stacionár v Dolnej Strede. počas meninovej alebo narodeninovej oslavy sme prečítali vinš, básničku a zaspievali pre potešenie. Každý klient, ktorý takto oslávi svoj sviatok, si domov odnesie vyrobený darček našimi klientmi a našim personálom.

                                     Už dnes sa tešíme na nové stretnutia a aktivity, ktoré si pripravíme.

   Sociálne služby poskytujeme s láskou a starostlivosťou na každom kroku.

Vytvorte si webové stránky zdarma!