Denný harmonogram

                         Harmonogram dňa je pre klientov je rozplánovaný v súlade s individuálnym plánom a sociálnou rehabilitáciou klienta.  

Príchod do denného stacionára

7:30 hod.

Raňajky, Individuálna činnosť s klientom

7:45- 8:15 hod.

Desiata

8:15 - 8:45 hod.

Voľnočasové aktivity, Záujmová činnosť

8:45 -11:30 hod.

Príprava na obed, Obed

11:30 -12:30 hod.

Os. hygiena, Snoezelen, oddychový čas  

12:30 -13:30 hod.

Skupinové aktivity, Olovrant

13:30 -14:30 hod.

Príprava klientov

15:00-15:30 hod.

Odchod z denného stacionára

15:30 hod.

Vytvorte si webové stránky zdarma!